Over mijzelf

Al bijna 30 jaar lang bestaat mijn wereld uit beelden en woorden.
In mijn jeugd was een tekening niet compleet zonder een toegevoegd woord. Inspirerende momenten werden vastgelegd in gedichten en mijmeringen werden uitgebeeld op doek of papier.
Het uiting geven aan de creatieve inspiratie was datgene waar het om draaide. Het proces van de creatie was belangrijker dan het resultaat zelf. Als het doek geschilderd was en het woord geschreven, dan was het moment voorbij en het resultaat overbodig geworden.

Zo trad ik later in het spoor van mijn oom Vic, beeldend kunstenaar en vroeger journalist bij het Vrije volk, die mij kennis liet maken met de beeldende kracht van het “object trouvé” van Jaap Wagemaker, waarbij het toevallig gevonden voorwerp de inspiratie vormt voor de uiteindelijke creatie.

Een paar jaar geleden begon ik aan een traject met schrijf-, drama-, muziekworkshops ter bevordering van mijn creativiteit. Dit bracht mij de inspiratie en de motivatie om steeds verder op zoek te gaan naar andere manieren om momenten en gedachten vast te leggen en te verbeelden. Naast het schrijven en schilderen , kwamen ook theater, videobewerking, de piano, en ja…zelfs dans op mijn pad. Zoals een goede vriend van mij ooit zei; ” Epco is een allrounder binnen de kunst, een ware Multi-Creativist”.

Sinds 2006 ben ik begonnen met schilderen op een nieuwe abstracte manier in de lijn van de materie-kunst. Ik gebruik daarbij een combinatie van materialen met als basis jute, verf en zand waarmee ik pasta`s maak op doek of houten panelen, soms aangevuld met gevonden voorwerpen als plastic dopjes, verroestte moeren of hout.

Ook schrijf ik teksten en gedichten. En waar ik dat voorheen zag als het vangen van een vluchtig moment, uitdrukking geven aan de inspiratie, dat het eindresultaat, de tekst of het gedicht, uiteindelijk overbodig maakte. Bewaar ik mijn teksten en gedichten tegenwoordig zorgvuldig om met anderen te delen en mee te laten ervaren in mijn momenten en belevingen.

Daarnaast heb ik mijn eigen solo-theatershow; En nou Epco! Toevallig!!       Over de toevalligheid der dingen en ander geluk…
Op 14 maart 2015 was de première en die is goed en lovend ontvangen. Ik schreef daarvoor mijn eigen teksten, gedichten en liedjes aangevuld met eigen video`s en dit alles tegen de achtergrond van mijn geschilderde zes-luik; De rode draad.